Featured

Over Stichting IK

Stichting IK is een project van beeldend kunstenaar Jan van Munster (1939). Het is een autonome organisatie met een (inter)nationale oriëntatie die sinds 1995 de toegang tot beeldende kunst bevordert en kunstenaars ondersteunt. Tot medio 2018 lag het accent op onderzoek, experiment en productieproces. Makers werden uitgenodigd om tijdens een werkperiode als gastkunstenaar in een inspirerende omgeving te reflecteren op hun praktijk; eerst vlakbij zee in Renesse en vanaf 2008 in Oost-Souburg op het zogenaamde IK-eiland.

De formule om gastkunstenaars een tijdelijke werkplek, inspiratie en verdieping te bieden, is door de jaren steeds meer onderhevig geworden aan commercialisering. Daarom besloten Van Munster en het bestuur van de stichting medio 2018 om dit aanbod niet voort te zetten.

Na een periode van reflectie volgt een nieuw hoofdstuk. Vanaf medio 2022 zal Stichting IK in Middelburg, vanuit een volstrekt andere entourage, nieuwe vormen ontwikkelen om dienstbaar te zijn aan de kunst en aan makers.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
• Piet Dieleman, voorzitter
• Bea Weuthen, secretaris
• Liesbeth van Aalst, penningmeester.

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.

Stichting IK
DAM 6 B
4331 GJ Middelburg
ik@stichtingik.nl
Instagram (zie hier voor openingstijden en actuele informatie over projecten)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4111521
en is verder geregistreerd als culturele ANBI onder nummer (RSIN) 805385320.