Doelstelling en beleid

Stichting IK ondersteunt kunstenaars en bevordert (beeldende) kunst in de meest brede zin. Professionaliteit, kwaliteit en vernieuwing ziet zij als leidraad voor haar handelen.

Door middel van uiteenlopende activiteiten (zoals het organiseren van tentoonstellingen en gesprekken met professionals) biedt de stichting toegang tot kunst voor geïnteresseerden. Zij streeft ernaar het inzicht te vergroten in het maakproces en de verbanden in de kunst-keten.