Werkperiode Willem Besselink

Vanaf 1 oktober as. komt Willem Besselink werken op het IK-eiland. De opening van zijn tentoonstelling is gepland op zondag 25 november 2012.

‘‘Ik ben gefascineerd door de verborgen schoonheid van wetmatig gevormde patronen. In al mijn werk probeer ik die te visualiseren. Dit soort patronen gaat schuil achter banale, alledaagse fenomenen, bijvoorbeeld routes die mensen lopen door een stad. Om dergelijke patronen te tonen, ga ik zo objectief mogelijk te werk. Ik schakel impulsen zoveel mogelijk uit die gestuurd worden door persoonlijke voorkeuren of emoties. Daarvoor ontwikkel ik een methode. Ik stel een aantal regels op om te kunnen observeren, registreren en uiteindelijk te visualiseren. Van deze regels wijk ik niet af. Hierdoor heb ik de mogelijkheid om zelfs subjectieve gegevens te verzamelen en als input te gebruiken voor mijn werk.
De bril die ik opzet tijdens het observeren, zet subjectieve alledaagse gegevens om naar objectieve waarden, bijvoorbeeld door het gebruik van een hartslagmeter of een ademhalingsmonitor. Andersom kan ik mijn dagelijks leven ook laten leiden door patronen. Ik leg mezelf regels op om zo mijn emoties en persoonlijke voorkeuren te sturen, bijvoorbeeld door een maand lang de route van een fietstocht te laten bepalen door de windrichting. Hoewel het concept in al mijn werk hetzelfde is en ik voor elk werk een methode schrijf, kan het uiteindelijke werk vele uitingsvormen hebben, twee- of driedimensionaal, digitaal of analoog. De installaties zijn vaak grafisch weergegeven en ontdaan van de informatie die niet ter zake doet, zoals een hoogtekaart van een land niet toont waar de wegen lopen.’’