ONUITGESPROKEN GEDACHTEN Bojan Fajfric

For English version, please scroll down.

Stichting IK nodigt u uit voor de opening van de eindpresentatie van Bojan Fajfric (Belgrado,1976) op zondag 26 juli 2015 om 12 uur.

De vuurtoren van Westkapelle speelt een interessante rol binnen de moderne kunstgeschiedenis. Het beginpunt ligt in 1908. Piet Mondriaan onderneemt zijn eerste pogingen tot abstractie met een serie schilderijen, genaamd ‘t Hoge Licht. 63 jaar later komt de conceptuele kunstenaar Bas Jan Ader (1942-1975) in Westkapelle aan. Hij beeldt dezelfde vuurtoren af in een serie fotografische werken en in een film, deze keer als achtergrond, met een directe verwijzing naar Piet Mondriaan. Deze geschiedenis was aanleiding voor Fajfric om de toren te kiezen als uitgangspunt voor het werk dat tijdens zijn verblijf op het IK – eiland is ontstaan.

Er is ook nog een andere, donkere geschiedenis verweven met het dorp Westkapelle. In 1951 wordt er een Moluks kamp geopend waar zich enkele jaren later dramatische gebeurtenissen ontvouwen. Hoewel vrijwel onbekend bij het grote publiek, markeren deze incidenten een betekenisvolle periode in de Nederlands-Molukse geschiedenis.

In een poging deze op zichzelf staande verhalen te verbinden, gebruikt Fajfric reënactment voor een reconstructie van Ader’s werk in samenwerking met Molukse mensen.

THE UNTITLED SHOW
Curator Ana Nikitović heeft Nederlandse kunstenaars met een Molukse achtergrond uitgenodigd. Pieter Latul, Ben Manusama, Rogier Roeters en Lucas Silawanebessy tonen werk in het Hoekpaviljoen. Het artistieke standpunt van deze kunstenaars was onderdeel van Farfric’s onderzoek. Hierdoor kon hij de complexiteit en de eigenheid van de positie van de Molukse bevolkingsgroep in de hedendaagse Nederlande context beter begrijpen.

Beide tentoonstellingen zijn te bezichtigen tot en met zondag 30 augustus op zaterdag en zondag tussen 12 en 17 uur en op afspraak.

******************************************************************************************

IK Foundation cordially invites you to the opening of the final presentation of Bojan Fajfric (Belgrade, 1976) on Sunday, 26th July, 12 P.M.

As a starting point for his work produced during his residency on the IK Island, Fajfric took the lighthouse at Westkapelle that plays an interesting part in modern art history. It started in 1908 with Piet Mondriaan’s first attempts in abstraction when he made the series of paintings called ‘t Hoge Licht. 63 years later conceptual artist Bas Jan Ader (1942-1975) arrived in Westkapelle. He made a series of photographs (and one film), depicting the same lighthouse, but this time in the background, directly referring to Piet Mondriaan.

There is also another, dark history intertwined with the village Westkapelle. In 1951 a Moluccan camp was opened where a few years later, dramatic and cruel events unfolded. These events are virtually unknown to the general public but they represent a significant episode in the Dutch – Moluccan history.

In the attempt to connect these two separate narratives, Bojan Fajfric uses re-enactment to reconstruct Ader’s work in collaboration with Moluccan people.

THE UNTITELD SHOW
Curator Ana Nikitović invited four Dutch artists of Moluccan background to show works in the Corner Pavilion: Pieter Latul, Ben Manusama, Rogier Roeters and Lucas Silawanebessy. The artistic positions of these artists were part of Fajfric’s research. It helped him to understand the complexity and idiosyncrasies of the position of the Moluccan community in the contemporary Dutch context.

Both exhibitions can be visited until Sunday, 30th August on Saturdays and Sundays from 12 P.M. to 5 P.M. and by appointment.