Impressie van de eindpresentatie 'verre uittrap' van F. van Dixhoorn

De eindpresentatie van F. van Dixhoorn strekte zich uit over het K- en het Hoekpaviljoen.
Het werk in het Hoekpaviljoen was alleen van buitenaf waar te nemen.