BOJAN FAJFRIC (Belgrade, 1976) volgende gastkunstenaar bij Stichting IK

‘Maandag 1 juni 2015 verwachten wij Bojan Fajfric, geselecteerd via het Mondriaanfonds, voor een nieuwe werkperiode op het IK-eiland.

“As an artist and filmmaker, I am interested in the porous relationship between memory and the moving image. I work with what seems like dead-ends of history, with what is considered mistaken and what is remembered as a failed promise of a better future. By using reconstruction and re-enactment, I exploit the fictional character of the documentary genre to trace the reasons why particular actions, attitudes or historical events move in or out of focus. I pay special attention to the small details or events that are missing from the grand historical narrative, in order to re-actualize the past and offer it for alternative readings.”
Bojan Fajfric

“Als kunstenaar en filmmaker ben ik geïnteresseerd in de poreuze relatie tussen herinnering en het bewegende beeld. Mijn werk gaat over de dode sporen van de geschiedenis, over dat wat als fout wordt gezien, of in de nagedachtenis voortleeft als de onvervulde belofte van een betere toekomst. Ik benut het fictieve karakter van de documentaire genre, door middel van reconstructie en re-enactment, om te achterhalen waarom bepaalde handelingen, opvattingen of historische gebeurtenissen meer of minder op de voorgrond treden. Ik besteed daarbij vooral aandacht aan de kleine details of gebeurtenissen die in de grootse historische verhalen ontbreken, teneinde het verleden opnieuw te actualiseren en aan een mogelijke alternatieve interpretatie te onderwerpen.”
Bojan Fajfric

Voor een voorproefje zie http://www.bojanfajfric.net/