Over Stichting IK

IK is

 • een particulier initiatief
 • een autonome vrijwilligersorganisatie
 • regionaal en internationaal georiënteerd

IK biedt

 • toegang tot kunst
 • een productie – en tentoonstellingsruimte voor eigentijdse beeldende kunst

IK

 • faciliteert het werken aan de wortels van de kunst
 • legt het accent op het wordingsproces en het experiment
 • stelt kwaliteit en vernieuwing centraal
 • faciliteert educatieve strategieën van organisaties die kunsteducatie als taak hebben

Over Jan van Munster
Oprichter en bedenker van het concept van Stichting IK is beeldhouwer Jan van Munster (Gorinchem, 1939). Al in de jaren 60 was zijn werk in alle belangrijke musea in Nederland te zien. Vervolgens kreeg hij snel internationale bekendheid. In tegenstelling tot de grote verscheidenheid van het materiaal waarin hij werkt, is de thematiek opvallend homogeen. Al decennia lang onderzoekt hij consequent en vanuit steeds andere invalshoeken het onderwerp ‘energie’. Warmte en koude, licht en donkerte, spanning en ontlading, compressie en expansie, zichtbaarheid en onzichtbaarheid getuigen van de polariteit die zijn oeuvre beheerst. Als samenvatting voor alle vormen van spanning kiest Van Munster rond 1984 het teken +/- als veelgebruikte, artistieke formule. Door het maken van beelden waaraan zijn eigen lichaamsmaten ten grondslag liggen ontstaat een nieuwe dimensie: de verbeelding van de creatieve energie in zijn werk. Dit bracht hem op de suggestieve formule IK. Iedereen duidt zichzelf aan als IK. IK betreft iedereen, daagt uit en vraagt. IK, wie is dat?

Over het IK-eiland
In zijn voormalige woonplaats Renesse verwezenlijkte Van Munster in 1995 zijn ultieme +/- in de vorm van een paviljoen. Hij richtte de Stichting Plus Min op, die tot 2003 in het sculpturale Plus Min gebouw een imposante reeks tentoonstellingen heeft gerealiseerd. In 2005 verhuisde Van Munster naar Oost-Souburg om rond de watertoren van ingenieur J.H.J. Kording (1939), aan het einde van de A 58, zijn *IK*-eiland vorm te geven. Bovenop de 35 meter hoge, stoere toren staat de transparante opbouw waarin Van Munster zijn atelier heeft ingericht. De toren heeft zes verdiepingen die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het opvallende, ronde woonhuis heeft hij geïnspireerd op het watervat (450 m3) dat nog steeds in de toren aanwezig is en als tentoonstellingsruimte dient. Direct naast de watertoren heeft Van Munster in de basismaten van de toren de zogenaamde buitenkamer ingericht, een privé gedenkplaats. In het fraai aangelegd tuinlandschap liggen naast andere gebouwen de *IK*-paviljoens. Dit woon- en werkatelier is bedoeld voor kunstenaars die op voorspraak van wisselende, door de stichting benoemde, onafhankelijke curatoren, of via het Mondriaan Fonds, tijdelijk op het eiland komen werken. Het bestaat uit de architecturaal vormgegeven letters I en K en vormt het hartstuk van het eiland. De afzonderlijke elementen binnen deze één hectare grote, groene oase vormen in relatie met elkaar een prikkelend totaalkunstwerk. De opschaling van *IK*-sculptuur naar *IK*-eiland als gegeven in de openbare ruimte heeft een vitaliserende uitstraling voor de locale context waarin het zich bevindt.

Informatie voor bezoekers
IK is open op zaterdag en zondag tussen 12 en 17 uur tijdens tentoonstellingen en op afspraak. Een bezoek aan IK is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld.

Parkeren in de Vlissingsestraat (en zijstraten) is gratis. Parkeren op het terrein zelf is, behalve voor bezoekers die slecht ter been zijn, alleen mogelijk tijdens vernissages en speciale activiteiten. Parkeren in de berm raden wij af omdat er gehandhaafd wordt.

IK stelt zich tot taak (= samenvatting actueel beleidsplan)

 • te functioneren als laboratorium, productieplek en podium voor kunstenaars en curatoren;
 • in haar handelen onderzoek, experiment, vernieuwing, productie, presentatie en publieksparticipatie in synergie samen te brengen
 • kunstenaars, verwante organisaties en diverse publieksgroepen te verbinden en
 • de kunstpraktijk in het Zeeuwse te combineren met een (inter)nationaal netwerk.

Gastkunstenaars
2009 Peter Depelchin (BEL)
2009 Hans Demeulenaere (BEL)
2009 Maartje Korstanje (NL)
2010 Joris van de Moortel (BEL)
2010 Assaf Gruber (ISR)
2010 Nicolas Baeyens en Karolin Hamers (BEL)
2010 Piet Dieleman (NL)
2011 Remco Torenbosch (NL)
2012 Ko de Jonge (NL)
2012 Klaus Schmitt (DE)
2012 Anna-Maria Bogner (AUS)
2012 Thomas Bakker (NL)
2012 Willem Besselink (NL)
2013 Femke Gerestein (NL)
2013 Aram Tanis (NL)
2013 Alexandra Roosen (NL)
2014 Jean-Marc Spaans (NL)
2014 Tanya Long (USA)
2015 Annelies Planteijdt (NL)
2015 Bojan Fajfric (SRB)
2015 F. van Dixhoorn (NL)
2016 Claudia Robles-Angel (COL)
2016 Julius Stahl (DE)
2016 Tanja Engelberts (NL)
2017 Rinus Roepman (NL)
2017 Bas Ketelaars (NL)
2018 Akmar Nijhof (NL)

Bestuursleden
Piet Dieleman, voorzitter / artistiek leider
Bea Weuthen, secretaris / zakelijk leider
Liesbeth Niemeijer-van Aalst, penningmeester

Extern adviseurs
Anno Lampe
Michiel Morel
Jan van Munster
Lex Plompen
Alexander Ramselaar

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte kosten ten behoeve van de stichting.

ANBI – informatie
Stichting IK is een zogenaamde anbi-instelling (= algemeen nut beogende instelling), bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41115216.
RSIN: 8053.85.320
Voor alle informatie over schenken en doneren aan anbi-instellingen en de voordelen die dat met zich mee kan brengen zie www.schenkservice.nl of www.belastingdienst.nl

Doelstelling en beleid
ST IK doelstelling en beleid.pdf

Financiële informatie
ST IK 2012 Balans en V&W 2012.pdf
ST IK 2013 Balans en V&W 2013.pdf
ST IK 2014 Balans & V&W 2014 Begr. 2015.pdf
ST IK 2016 Balans 2015.pdf
ST IK Resultaatrekening 2015 – Begroting 2016.pdf
ST IK Balans en V&W 2016.pdf
ST IK Balans en V&W 2017.pdf

Jaarverslagen
activiteiten 2012.pdf
activiteiten 2013 .pdf
activiteiten 2014 .pdf
activiteiten 2015.pdf
activiteiten 2016.pdf
activiteiten 2017.pdf

Geïnteresseerden kunnen nadere gegevens per mail opvragen bij het bestuur van de stichting (ik@stichtingik.nl).