DISTANT LIGHT

Stichting IK nodigt U uit voor de opening van de eindpresentatie DISTANT LIGHT van BAS KETELAARS (1979) op zondag, 30 april 2017 om 12 uur.
Bas Ketelaars focust zich op tekeningen gebaseerd op projecties.
In een proces van toenadering zoeken en afstand nemen wisselt hij het technische af met het handmatige om zo tot beelden te komen waar verschillende systemen niet zozeer tegenover elkaar staan, maar samen het beeld produceren.
In samenspraak met zijn galeriste ANTOINETTE REUTEN van Reuten Galerie in Amsterdam, heeft Bas Ketelaars video werk van zijn collega FRANS LENT (1955) uitgekozen dat in het Hoek- paviljoen te zien zal zijn.
Antoinette Reuten zal tijdens de opening een toelichting geven op beide posities en de tussenliggende verbanden.
Beide tentoonstellingen zijn te bezichtigen tot en met zondag 28 mei 2017 op zaterdagen en zondagen tussen 12 en 17 uur en op afspraak.

***

DISTANT LIGHT
IK Foundation cordially invites you to the opening of the final presentation Distant Light of BAS KETELAARS on Sunday 30 April 2017 at 12 P.M.
Bas Ketelaars focuses on drawings based on projections.
In a process of approaching and taking distance he changes between technical and manual work in order to come to images in which different systems do not so much oppose each other, but produce the image together.
In consultation with his gallerist ANTOINETTE REUTEN of Reuten Gallery in Amsterdam, Bas Ketelaars has selected video work of his colleague FRANS VAN LENT (1955) which will be shown at the Corner Pavilion. During the opening Antoinette Reuten will give an explanation at both positions and the intermediate links.
Both exhibitions are open until Sunday, 28 May, 2017 on Saturdays and Sundays between 12 and 17 hours and by appointment.